Kamis, 16 Februari 2012

Mari Kita Ziarah ke Tanah Suci ( Lembah Yizreel / Lembah Harmagedon)Seluruh bangsa akan berkumpul di sini dalam pertempuran Harmagedon (lihat Za. 11–14; Why. 16:14–21).

Memandang ke arah barat dari puncak Gunung Tabor menuju sebagian dari Lembah Yizreel. Walaupun Lembah Yizreel sering dianggap sebagai satu lembah besar, itu sebenarnya serangkaian lembah yang menghubungkan Dataran Ako dengan Lembah Yordan dan daerah Danau Galilea. Lembah Megido, contohnya, berada di bagian sebelah barat lembah ini. Lembah Yizreel adalah rute utama menyeberangi Tanah Suci antara Laut Tengah ke barat dan Lembah Yordan ke timur.
Peristiwa Penting: Jalan raya utama yang menghubungkan Mesir dan Mesopotamia melewati lembah ini, dan banyak pertempuran dipertarungkan di sini (Hak. 1:22–27; 5:19; 2 Raj. 23:29–30). Konflik besar terakhir di tanah ini dimulai dengan pertempuran Harmagedon, yang akan dipertarungkan sesaat sebelum Kedatangan Kedua Juruselamat; itu mengambil nama dari Har Megidon, atau Gunung Megido (Yeh. 38; Yoel 3:9–14; Za. 14:2–5; Why. 16:14–16).