Rabu, 15 Februari 2012

Mari Kita Ziarah ke Tanah Suci ( Yafo / Yope )Di sini Petrus menerima penglihatan yang mengarahkan dia untuk membawa Injil kepada orang-orang bukan Israel (lihat Kis. 10).

Memandang ke arah barat laut di atas kota bandar Yafo.
Peristiwa Penting: Yunus pergi ke Yafo dengan menggunakan kapal ke Tarsis (Yun. 1:1–3). Yafo adalah bandar laut yang Salomo dan belakangan Zerubabel gunakan ketika membawa kayu-kayu dari hutan pohon cedar Libanon untuk membangun bait suci mereka (2 Taw. 2:16; Ezr. 3:7). Di sini Petrus membangkitkan Tabita, juga dikenal sebagai Dorkas, kembali hidup (Kis. 9:36–43). Petrus juga memperoleh penglihatan tentang hewan yang halal dan yang haram, mengungkapkan kepadanya perlunya untuk memulai pelayanan di antara orang-orang bukan Israel (Kis. 10). Orson Hyde tiba di sini untuk mendedikasikan Tanah Suci pada tahun 1841.