Selasa, 31 Januari 2012

Mari Kita Ziarah ke Tanah Suci ( Padang Belantara Yudea dan Laut Mati )Juruselamat pergi ke padang belantara untuk bersekutu dengan Bapa-Nya.

Memandang ke arah tenggara ke atas padang belantara Yudea. Kelihatan di latar belakang adalah Laut Mati.
Peristiwa Penting: Padang belantara Yudea adalah perlindungan yang penting dalam banyak periode awal sejarah. Daud bersembunyi dari Raja Saul (1 Sam. 26:1–3). Yesus berpuasa 40 hari dan 40 malam (Mat. 4:1–11; Mrk. 1:12–13). Yesus menggunakan rute dari Yerusalem ke Yerikho melalui padang belantara Yudea sebagai tempat dan keadaan seputar perumpamaan orang Samaria yang baik hati karena pelaku perjalanan yang sendirian adalah mangsa yang empuk di area itu (Luk. 10:25–37). (Lihat Penuntun bagi Tulisan Suci, “Laut Mati.”)