Rabu, 01 Februari 2012

Mari Kita Ziarah ke Tanah Suci ( Kadesh-Barnea )Area ini, dikenal sebagai Kadesh-Barnea, adalah kemungkinan di mana bangsa Israel berkemah selama sebagian besar dari 40 tahun keberadaan mereka di padang belantara.

Ini adalah pemandangan sebelah timur laut dari lembah gurun yang besar (juga disebut wadi) di mana Kadesh-Barnea terletak. Sungai kecil yang mengalir di sini selama musim hujan menjadikannya bidang tanah yang terairi dengan baik dan subur di padang belantara Zin.
Peristiwa Penting: Ini mungkin bidang tanah yang darinya Musa mengutus 12 orang untuk memata-matai tanah Kanaan (Bil. 13:17–30). Itu melayani sebagai perkemahan utama bagi bangsa Israel selama 38 dari hampir 40 tahun pengembaraan mereka di padang belantara (Ul. 2:14). Miryam mati dan dikuburkan di sini (Bil. 20:1). Ini adalah pemandangan pemberontakan Korah, gerutuan orang-orang, dan berkuncupnya tongkat Harun (Bil. 16–17). Di dekat sini Musa menghantam batu dan air mengalir (Bil. 20:7–11).