Rabu, 25 Juli 2012

Mengenal Tokoh Alkitab " Elihu "

ELIHU
Elihu (Ibrani, אֱלִיהוּ - 'ELIHU, 'Allah-ku ialah Dia').

1. Seorang dari suku Efraim, moyang dari pihak bapak Samuel (1 Samuel 1: 1); namanya kelihatan seperti Eliab dalam I Tawarikh 6:27 dan Eliel dalam I Tawarikh 6:34.

2. Salah seorang komandan pasukan Manasye yg lari ke pihak Daud. ocberapa saat sebelum pertempuran di Ziklag (I Tawarikh 12:20).

3. Seorang dari hani Korah, anggota kelompok penunggu pintu. cucu Obed-Edom dan anak Semaya (I Tawarikh 26:7).

4. Seorang kepala suku Yehuda, saudara (atau saudara sepupu) Daud (I Tawarikh 27:18), barangkali sama dengan Eliab (I Samuel 16:6).

5. Sahabat muda Ayub, anak Barakheel, orang Bus dari kaum Ram (Ayub 32:2, 4-6 dab).


Sumber :
Ensiklopedia Alkitab Masa Kini, Vol 1, Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 2004, hlm 278.