Senin, 13 Februari 2012

Mari Kita Ziarah ke Tanah Suci ( Dotan di Samaria )Ke lembah yang subur ini saudara-saudara Yusuf telah datang untuk menggembalakan kawanan ternak ketika mereka menjual saudara mereka kepada pedagang orang Midian dan Ismael.

Daerah di Tanah Suci ini bercirikan barisan bukit dan lembah. Itu adalah dataran padang rumput yang baik. Ketika bangsa Israel bermukim di tanah itu, daerah ini diberikan kepada Manasye.
Peristiwa Penting: Di Lembah Dotan, Yusuf dijual ke Mesir (Kej. 37:12–28). Obaja menyelamatkan seratus nabi dengan menyembunyikan mereka di dalam gua-gua ketika Izebel mencoba untuk membunuh para nabi Israel (1 Raj. 18:13). Pasukan orang Aram mengelilingi Elisa dan hambanya, yang secara ajaib Tuhan selamatkan (2 Raj. 6:13–23).