Jumat, 20 Januari 2012

Mari Kita Ziarah ke Tanah Suci ( Gunung Tabor )


Di puncak penanda kawasan yang menonjol ini adalah tempat yang menurut tradisi diyakini sebagai tempat Perubahan Rupa Kristus di hadapan Rasul-Nya Petrus, Yakobus, dan Yohanes (lihat Mat. 17:1–9).

Memandang ke arah barat laut. Dataran rendah yang mengelilingi Gunung Tabor adalah Lembah Yizreel, juga dikenal sebagai Dataran Esdraelon. Nazaret berada di bukit-bukit di balik Gunung Tabor.
Peristiwa Penting: Debora dan Barak menghimpun kekuatan dari Tuhan melawan Yabin, raja Hazor (Hak. 4:4–14). Gunung Tabor adalah salah satu tempat yang menurut tradisi diyakini sebagai tempat Perubahan Rupa Juruselamat (Mat. 17:1–9); yang lain adalah Gunung Hermon.