Sabtu, 21 Januari 2012

Mari Kita Ziarah ke Tanah Suci ( Danau Galilea / Tiberias )Danau Galilea dan Bukit Ucapan Bahagia


Sisi bukit ini adalah tempat yang menurut tradisi diyakini sebagai tempat dari Khotbah Juruselamat di Bukit (lihat Mat. 5–7).

Memandang ke arah barat daya di atas penjuru barat laut Danau Galilea, sebuah danau air tawar. Tiberias berlokasi di sisi jauh dari tepi laut dan ke arah kiri jauh dari foto. Bukit di tengah latar depan adalah tempat yang menurut tradisi diyakini sebagai Bukit Ucapan Bahagia. Kapernaum adalah di sebelah kiri, di luar foto.
Peristiwa Penting: Juruselamat melewatkan banyak dari pelayanan fana-Nya di daerah ini. Di sini Dia memanggil dan menahbiskan Dua Belas Rasul (Mat. 4:18–22; 10:1–4; Mrk. 1:16–20; 2:13–14; 3:7, 13–19; Luk. 5:1–11), mengajarkan Khotbah di Bukit (Mat. 5–7), dan mengajar dalam perumpamaan-perumpamaan (Mat. 13:1–52; Mrk. 4:1–34). Mukjizat-mukjizat yang Dia lakukan mencakup yang berikut: Dia menyembuhkan penderita kusta (Mat. 8:1–4); menenangkan badai (Mat. 8:23–27); mengusir dari seorang pemuda satu legiun iblis, yang kemudian masuk ke dalam babi-babi yang lari ke dalam laut (Mrk. 5:1–15); menghidupkan kembali putri Yairus dari yang mati (Mat. 9:18–19, 23–26; Mrk. 5:22–24, 35–43); memberi makan 5.000 dan 4.000 orang (Mat. 14:14–21; 15:32–38); memerintahkan para murid-Nya untuk melemparkan pukat mereka, yang dengannya mereka menangkap banyak ikan (Luk. 5:1–6); menyembuhkan banyak orang (Mat. 15:29–31; Mrk. 3:7–12); dan menampakkan diri setelah Kebangkitan-Nya untuk mengajar para murid-Nya (Mrk. 14:27–28; 16:7; Yoh. 21:1–23).