Jumat, 20 Januari 2012

Mari Kita Ziarah ke Tanah Suci ( Bukit Zaitun, Taman Orson Hyde )Di dekat lokasi ini pada tahun 1841, Penatua Orson Hyde mendedikasikan Tanah Suci bagi kembalinya anak-anak Abraham.

Pemandangan ini mengarah barat daya dari Taman Orson Hyde di atas Bukit Zaitun ke arah Yerusalem. Pada lereng sebelah barat Bukit Zaitun adalah Taman Getsemani. Pada tanggal 24 Oktober 1841, Penatua Orson Hyde berjalan ke atas Bukit Zaitun dan memanjatkan doa nubuat untuk pendedikasian bagi kembalinya anak-anak Abraham dan pembangunan bait suci.
Peristiwa Penting: Roma menghancurkan Yerusalem pada tahun 70 M sebagaimana diramalkan oleh Juruselamat (lihat JS—M 1:23). Juruselamat kelak akan berdiri di atas Bukit Zaitun sebelum penampakan diri-Nya kepada seluruh dunia. (Lihat Za. 14:3–5; A&P 45:48–53; 133:19–20; Penuntun bagi Tulisan Suci, “Bukit Zaitun.”)