Sabtu, 11 Februari 2012

Mari Kita Ziarah ke Tanah Suci ( Yerikho )Ini adalah kota pertama yang direbut oleh Yosua (lihat Yos. 6:2–20); Yerikho adalah salah satu kota yang paling tua di atas bumi.

Foto ini memperlihatkan tumbuh-tumbuhan di Yerikho zaman sekarang. Pada zaman dahulu itu adalah kota bertembok di lembah Sungai Yordan, 252 meter di bawah permukaan laut. Itu adalah area pertanian yang subur di mana pohon kurma dan rumpun pohon jeruk tumbuh subur. Pada latar belakang adalah yang menurut tradisi diyakini sebagai Gunung Pencobaan (Mat. 4:1–11).
Peristiwa Penting: Di dekat tempat ini, Yosua dan anak-anak Israel pertama kali menyeberangi Sungai Yordan, masuk ke dalam tanah terjanjikan (Yos. 2:1–3; 3:14–16). Tuhan secara ajaib menyebabkan tembok-tembok runtuh di hadapan laskar Israel (Yos. 6; lihat juga Ibr. 11:30). Yosua menempatkan kutukan ke atas kota itu (Yos. 6:26), yang digenapi (1 Raj. 16:34). Elisa menyehatkan perairan Yerikho (2 Raj. 2:18–22). Juruselamat lewat di sini pada kunjungan terakhir-Nya ke Yerusalem, menyembuhkan Bartimeus yang buta dan tinggal bersama Zakheus, si pemungut cukai (Mrk. 10:46–52; Luk. 18:35–43; 19:1–10). Jalan ke Yerikho dari Yerusalem dicirikan dalam perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati (Luk. 10:30–37).