Jumat, 03 Februari 2012

Mari Kita Ziarah ke Tanah Suci ( Kawasan Bukit Yudea )Kondisi tanah yang tidak rata seperti ini meliputi banyak dari Tanah Suci ke selatan dan timur Yerusalem.

Kawasan Bukit Yudea kira-kira 56 kilometer panjangnya dan 27 kilometer lebarnya. Sebagian besar dari tanah ini berbatu-batu dan sulit untuk ditanami. Bukit-bukitnya dipisahkan oleh lembah-lembah yang di dalamnya tanahnya agak subur. Bangsa Israel yang paling awal tinggal di bukit-bukit ini, menggunakannya untuk perlindungan terhadap penyerbu. Yerusalem berlokasi di area ini.
Peristiwa Penting: Tuhan menjanjikan tanah ini kepada Abraham dan benih keturunannya (Kej. 13:14–18; 17:8). Sara dan Abraham dikuburkan di dalam Gua Makhpela, di Hebron (Kej. 23:19; 25:9). Daud merebut Yerusalem dari orang-orang Yebusi (2 Sam. 5:4–9). Lebih banyak peristiwa Perjanjian Lama dicatat sebagai yang terjadi di bukit-bukit ini daripada di daerah lain mana pun.