Rabu, 28 Desember 2011

Firman Tuhan yang indah dalam Injil Yohanes

"Barangsiapa di antara kamu tidak berdosa,
hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu."
(Yoh 8:7)

Kata Yesus kepadanya:
"Akulah jalan dan kebenaran dan hidup."
(Yoh 14:6a)

"Dan kamu akan mengetahui kebenaran,
dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu."
(Yoh 8:32)

"Aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu,
supaya kamu juga berbuat sama seperti
yang telah Kuperbuat kepadamu."
(Yoh 13:15)

Mintalah maka kamu akan menerima,
supaya penuhlah sukacitamu.
(Yoh 16:24)

Kuduskanlah mereka dalam kebenaran;
firman-Mu adalah kebenaran.
(Yoh 17:17)

"Kerajaan-Ku bukan dari dunia ini."
(Yoh 18:36a)

Domba-domba-Ku mendengarkan suara-Ku
dan Aku mengenal mereka
dan mereka mengikut Aku
(Yoh 10:27)

"(25) Akulah kebangkitan dan hidup;
barangsiapa percaya kepada-Ku,
ia akan hidup walaupun ia sudah mati,
(26) dan setiap orang yang hidup
dan yang percaya kepada-Ku,
tidak akan mati selama-lamanya"
(Yoh 11:25-26)

"(37) Jikalau Aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku,
janganlah percaya kepada-Ku,
(38) tetapi jikalau Aku melakukannya
dan kamu tidak mau percaya kepada-Ku,
percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu,
supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti,
bahwa Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Bapa."
(Yoh 10:37-38)